2013. proširujemo partnersku mrežu, ugovaramo posao s Petrol Plin d.o.o., i uz ostali prijevoz obavljamo i međunarodnu špediciju