2014. nastavljamo uspješnu suradnju s INA d.d. i Petrol Plin d.o.o. proširujemo naše poslovanje i vozni park na prijevoz plina u cisternama na domaćem i međunarodnom tržištu